Privatlivspolitik

1. Dataansvarlig
 
Klikko er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles om besøgende på vores hjemmeside og andre parter. Vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.Vores kontaktoplysninger er:Klikko ApSCVR-nr.: 35869247Gammel Køge Landevej 552500 ValbyTelefon: +45 44404063I de situationer, hvor Klikko fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter personoplysninger.
 
2. Markedsføring
 • Hvilke oplysninger behandles og hvor stammer de fra?
Hvis du afgiver dit samtykke, kan vi behandle følgende oplysninger til brug for direkte markedsføring:
Navn
E-mailadresse
 
2. 1. Nyhedsbreve
 
Du modtager vores nyhedsbreve, fordi du selv har tilmeldt dig nyhedsbrevene. Har du selv tilmeldt dig nyhedsbrevene, behandler vi dine personoplysninger, idet vi opbevarer dine oplysninger. Formålet med opbevaringen er blandt andet, at vi kan blive ved med at levere nyhedsbreve til dig.
 
Vi gemmer følgende oplysninger:
Navn
E-mailadresse
 
Vi vil behandle dine oplysninger med henblik på udsendelse af målrettet markedsføring, fx ved fremsendelse af nyhedsbreve via e-mail. Til brug for vores udsendelse af nyhedsbreve til dig opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os og i 2 år derefter.
 
2. 1. 2. Behandling af almindelige personoplysninger til direkte markedsføring
 
Vores behandling af almindelige personoplysninger til direkte markedsføring har følgende retsgrundlag:
 • behandlingen sker på baggrund af dit samtykke. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet via linket i bunden af nyhedsbrevet eller ved at kontakte info@klikko.dk.Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os
 • Henvendelser
Hvis du kontakter os via e-mail eller i forbindelse med andre henvendelser, behandler vi de almindelige personoplysninger så som dine kontaktoplysninger, tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os.Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne besvare din henvendelse. Hvis du er kunde hos, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktretlig forpligtelse.
 
3. Hvordan  behandles oplysningerne?
 
For at kunne tilbyde dig vores nyhedsbreve, ydelser, en god hjemmeside, jobs osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, registrere, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.Når du besøger vores hjemmeside låndk.dk, opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende:
 • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing,
 • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden,
 • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål,
 • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik på vores hjemmeside
 • Data videregives til tredjeparter som Google og Facebook for at få gennemført statistik eller målrette remarketing.
Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.Vi opbevarer dine personoplysninger i den længste af følgende perioder: Tre måneder eller indtil vores korrespondance med dig afsluttes.
 
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 
Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere, rådgivere (fx advokat), andre eksterne leverandører eller samarbejdspartnere, der bistår os med forskellige ydelser, tredjepartsløsninger eller driften af vores virksomhed, offentlige myndigheder, herunder SKAT.
 
4.1  Overførsel af personoplysninger til tredjeparter i udlandet
 
Vi kan dele oplysningerne med databehandlere, som bistår os i forbindelse med udsendelse af markedsføringsmaterialet. Det kan eksempelvis være en udbyder af en platform til opsætning og udsendelse af email-markedsføring.
I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til lande uden for EU/EØS (tredjelande), der ikke har et tilsvarende beskyttelsesniveau som inden for EU/EØS. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler, eksempelvis gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c.
 
5. Sikkerhed
 
De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine personoplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver til gældende lovgivning.Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som vi har nævnt ovenfor. Der kan være særlige regler i love, som eksempelvis i bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, der giver os ret og pligt til at opbevare dem i længere tid.
 
6. Retten til at trække dit samtykke tilbage
 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til info@klikko.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt. Husk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage til, at vi kan sende dig et af vores nyhedsbreve, kan vi ikke længere sende dig det pågældende nyhedsbrev.
 
7. Dine rettigheder
 
Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til info@klikko.dk.
 
8. Klage til datatilsynet
 
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk.
 
9. Har du spørgsmål?
 
Hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende en e-mail til info@klikko.dk